VELKOMMEN

Et par ord om os

Vi har +20 års erfaring med beregning og indregulering af hydrauliske varmeanlæg.

 

Vi tilbyder vores kunder at driftsoptimere deres varme og HVAC anlæg. Med den rette hydrauliske balancering i anlægget, så kan der opnåes forbedret komfort og betydelige besparelser på driftsøkonomien.

 

HVAD KAN VI HJÆLPE MED

Optimere afkølingen på anlægget


Med den rigtige afkøling sikres, at returvandet til kedel eller fjernvarme er minimal.


Read More

Korrekt indstilling af strengreguleringsventiler


Her sikres, at alle radiatorer forsynes korrekt. Dette giver bedste komfort og forhindrer rørstøj.


Read More

Korrekt pumpeindstilling


Med den korrekte pumpeindstilling sikres, at der ikke anvendes unødig energi til cirkulationspumper.


Read More

Tidligere projekter

Vi har stor erfaring med optimering af varme og HVAC anlæg i store og komplekse bygninger.

 

Det er specielt i store bygninger, at de største besparelser ved korrekt indregulering kan opnåes.

Her vil udgiften til vores indreguleringsarbejde ofte tjene sig selv hjem i førstkommende fyringssæson. 

 

  • Skoler, børnehaver og vuggestuer.
  • Plejehjem og ældrecentre.
  • Hospitaler og behandlingssteder.
  • Kontorfællesskaber.
  • Idrætscentre og svømmeanlæg.
  • Industri med procesvarme.